· 

De loopbaan van Eefke

Als het om trouw en vastberadenheid gaat, lijkt Eefke wel een beetje op een pitbull. “Ik ben een doorzetter en voel me snel verantwoordelijk,” zegt ze. “Ik vind het een uitdaging iets voor elkaar te krijgen. Daarom bijt ik me vast in wat ik belangrijk vind.” Met deze houding creëerde ze haar eigen functie bij een gemeente.

 

Eefke studeerde Tuin- en Landschapsinrichting op Larenstein in Velp. “Ik koos voor deze studie omdat ik graag iets voor de mensen wilde maken, buiten,” vertelt ze. Vooral de projecten over burgerparticipatie boeiden haar: “Ik vind het leuk op een creatieve manier informatie op te halen bij bewoners. Vervolgens analyseer ik die informatie en zet het om in een advies.”

 

Na een werkervaringsplek bij een landelijke gemeente kon ze via Hall4 een korte klus doen. Bij haar werkervaringsplek had ze leren werken met het programma Obsurv, een beheersysteem voor objecten in de openbare ruimte. Die kennis kon ze nu in de praktijk brengen: Ze moest zo’n 13.000 objecten ‘benoemen’, zoals gazons, beplantingsvakken en wegen.

 

Terwijl ze hier mee bezig was, bracht ze het belang van het systeem onder de aandacht bij haar collega’s. “Ik legde uit dat het een goed middel is het beleid en de beheerplannen te onderbouwen. Ook voor de planning en het budget van de uitvoering is het systeem heel erg handig. Aan elk object hangt namelijk informatie, bijvoorbeeld de boomsoort, beheergroep, aanlegjaar en boomveiligheidscontrole (BVC). Op deze manier wilde ik mijn collega’s ervan overtuigen met dit systeem te gaan werken.”

 

Dat lukte. Eefke creëerde haar eigen functie en haar contract werd verlengd. Op dit moment is ze bezig het systeem te optimaliseren en actueel te houden. “Daar heb ik mijn collega’s en het management bij nodig,” zegt ze. “Het is vooral belangrijk af te spreken welke informatie je wel en niet in een systeem zet en hoe ze de informatie het beste aanleveren. Sommige collega’s voeren de gegevens digitaal in, maar anderen vinden het prettiger met pen een formulier in te vullen.”

 

Eefke voelt zich erg thuis bij de gemeente: “Op een indirecte manier zorg ik er voor dat het er netjes bij ligt buiten. Met dit werk ben ik overal een beetje bij betrokken, bij de inrichting én bij het beheer van de openbare ruimte.”


Blog geschreven door Sofia Opfer www.sofiaopfer.com . Privégegevens zijn bekend bij Hall4.

Reactie schrijven

Commentaren: 0