IK ZOEK MEDEWERKERS

Wij helpen bij het vinden van de juiste persoon

Jouw organisatie heeft een functie vacant en jullie zoeken een medewerker met specifieke kennis op het gebied van groen en omgeving. Onze specialisatie.

 

In een kennismakingsgesprek onderzoeken we samen welke persoon het best op de vacature en binnen je organisatie past. Wij stellen een profiel op. Met dit profiel zoeken wij de ideale match.

 

De nieuwe medewerker kan via Hall4 ingeleend worden of rechtstreeks in dienst komen bij je organisatie. Dit is afhankelijk van de jullie wensen en de wensen van de nieuwe medewerker.

Inlenen constructie

 • Medewerker kan zich minder verbonden voelen met uw organisatie omdat Hall4 werkgever is;
 • Hall4 draagt werkgeverslasten en risico’s, bijvoorbeeld bij ziekte;
 • Alleen gewerkte uren worden gefactureerd;
 • Mogelijkheid maximaal 5,5 jaar flexibele contracten aan te bieden;
 • Extra begeleiding van de medewerker door Hall4;
 • Kosteloze overname na contractperiode bij Hall4;
 • Langere periode waarin de medewerker en uw organisatie elkaar goed leren kennen.

Zelf in dienst nemen via werving & selectie

 • Medewerker voelt vertrouwen dat uw organisatie geeft;
 • Uw organisatie is werkgever en draagt daarbij alle risico’s;
 • Maandelijkse of 4-wekelijkse kosten;
 • Maximaal 3 jaar en 3 contracten;
 • Eigen evaluatie en beoordelingscyclus;
 • Eenmalige werving & selectie fee, zonder garanties;
 • Maximaal twee maanden proeftijd mogelijk, bij een contract langer dan twee jaar.

Meer informatie? Neem contact op. Wij komen graag op bezoek voor een kennismaking.

Kosten

Een belangrijke vraag is welke kosten er voor je organisatie aan verbonden zijn. Dit is afhankelijk van het salaris en de cao waaronder gewerkt wordt mét de daarbij horende arbeidsvoorwaarden. Wanneer we deze informatie hebben, kunnen wij een voorbeeld tarief berekenen.