NEN4400-1 EN VCU CERTIFICAAT

Hall4 voldoet aan de normen zoals vastgelegd in het Handboek Normen SNA en is opgenomen in het

Register Normering Arbeid. Daarnaast zijn wij  VCU gecertificeerd.

 

Door de combinatie van de SNA en de VCU verbeteren we onze processen binnen wet- en regelgeving, veiligheid en dienstverlening.

 

Actuele SNA verklaring